MIỀN ĐẤT AN LÀNH, CHẮP CÁNH TƯƠNG LAI
ĐĂNG KÝ THAM QUAN NHÀ MẪU

MẶT BẰNG

MẶT BẰNG SÂN VƯỜN TẦNG ĐIỂN HÌNH ( tầng 13)

1

MẶT BẰNG CĂN HỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH

2